Deutsch ist einfach Print
Written by Daniel Boruta   
Sunday, 06 March 2011 15:15

31 marca 2011r odbędzie się MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO „Deutsch ist einfach” adresowany dla uczniów gimnazjum i liceum uczący się języka niemieckiego

Organizator: ZS Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach, ul. Boryńska, nauczyciel j. niemieckiego – Anita Wala Cele konkursu: rozbudzanie zainteresowania nauką języków obcych, rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości poprzez informację zwrotną dotyczącą indywidualnych umiejętności językowych, w odniesieniu do treści leksykalno - gramatycznych.
Termin zgłoszeń: 28 marzec kartę zgłoszeń przesłać faxem lub na e-mail Liczba uczestników: max 5 uczniów z danej szkoły
Konkurs składa się z następujących zadań: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, test leksykalno-gramatyczny z elementami wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego zgłoszenia u pani mgr Anity Wali tel.661861887; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it