Masarykovo Gymnasium we Vsetinie/Czechy Print
Written by Daniel Boruta   
Friday, 04 March 2011 19:05

Szkoła czeska, z którą współpracujemy od 2004 roku w ramach projektu językowego: Mein Land Ziel deines Urlaubs/Mój kraj celem twojego urlopu. Koordynatorem ze strony czeskiej niemieckich projektów językowych jest Pani mgr Milena Zbrankowska

Last Updated on Monday, 14 March 2011 18:07